slide slide
Aishwarya Rai Bachchan

My family is my strength and my weakness.

Lời Dịch:

Gia đình là điểm mạnh và cũng là yếu điểm của tôi.

Tags: family, strengths of family, family quotes
Bình luận
Len dau trang