slide slide

 Rick Warren 

rick-warren.html

The most desired gift of love is not diamonds or roses or chocolate. It is...

Elbert Hubbard

elbert-hubbard

Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep.

Dwight D Eisenhower

dwight-d-eisenhower.html

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

Mahatma Gandhi

mahatma-gandhi.html

Ở đâu có tình yêu thì nơi đó chính cuộc sống.

Richard Kronick

richard-kronick

Bạn là suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí của tôi trước khi đi...

Martin Luther King

martin-luther-king

Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến một kẻ thù thành...

Don't take my love for granted because it won't...

don-t-take-my-love-for-granted-because-it-won-t-last-forever.html

Đừng xem nhẹ tình yêu của tôi, bởi vì nó không phải là vô...

Goodbye is only painful when you know you'll...

goodbye-is-only-painful-when-you-know-you-ll-never-say-hello-again.html

Khoảnh khắc chào tạm biệt chỉ thật sự buồn khi bạn biết...

Maybe I don't cry, but it hurts. Maybe I won't...

maybe-i-don-t-cry-but-it-hurts-maybe-i-won-t-say-but-i-feel-maybe-i-don-t-show-but-i-care.html

Có thể tôi không khóc, nhưng điều đó rất đau. Có thể tôi...

Seeing people change isn't what hurts. What hurts...

seeing-people-change-isn-t-what-hurts-what-hurts-is-remembering-who-they-used-to-be.html

Nhìn người khác thay đổi chưa phải là điều đau nhất. Đau...

The reason why I don't talk to you anymore is...

the-reason-why-i-don-t-talk-to-you-anymore-is-because-i-keep-telling-myself-that-if-you-wanted-to-speak-to-me-you-would.html

Lí do tôi không nói chuyện với bạn nữa là vì, tôi tự nhủ...

Len dau trang