slide slide

12 thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh...

12-thanh-ngu-pho-bien-trong-tieng-anh-doanh-nghiep-p2

Trong doanh nghiệp, 'Red ink' ám chỉ sự khủng hoảng trầm trọng...

12 thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh...

12-thanh-ngu-pho-bien-trong-tieng-anh-doanh-nghiep-p1

Trong doanh nghiệp, 'Red ink' ám chỉ sự khủng hoảng trầm trọng...

6 cách nói thay thế động từ drink

6-cach-noi-thay-the-dong-tu-drink

Để diễn tả việc nhấm nháp cà phê mỗi sáng, bạn có thể...

Những thành ngữ tiếng Anh với từ cold

nhung-thanh-ngu-tieng-anh-voi-tu-cold

EF English Live liệt kê một số thành ngữ gắn với từ "cold"...

Những thành ngữ kì lạ trong tiếng Anh

nhung-thanh-ngu-ki-la-trong-tieng-anh

Người Việt thường nói "Giận điên tiết" còn người Anh lại...

5 thành ngữ thú vị về thời gian

5-thanh-ngu-thu-vi-ve-thoi-gian

Những cách diễn đạt như "giết thời gian", "quay ngược thời...

Thành ngữ thú vị về thời tiết

thanh-ngu-thu-vi-ve-thoi-tiet

Chứa những từ như "mây, mưa, sấm sét", nhưng các thành ngữ sau...

Thành ngữ các nước bằng tiếng Anh P2

thanh-ngu-cac-nuoc-bang-tieng-anh-p2

Đức dùng thành ngữ "cột một con gấu vào ai đó" được dùng...

Thành ngữ các nước bằng tiếng Anh P1

thanh-ngu-cac-nuoc-bang-tieng-anh-p1

Pháp dùng thành ngữ "Khi gà có răng" để chỉ một điều gì đó...

5 thành ngữ thú vị từ các bộ phận...

5-thanh-ngu-thu-vi-tu-cac-bo-phan-tren-co-the

Những hình ảnh sinh động sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn về ý...

Thành ngữ các nước về bóng đá

thanh-ngu-cac-nuoc-ve-bong-da

Dưới đây là những thành ngữ thú vị của các nước về bóng...

Tám thành ngữ tiếng Anh về quả táo

tam-thanh-ngu-tieng-anh-ve-qua-tao

Oxford Dictionaries liệt kê một số cách nói thú vị trong tiếng...

Len dau trang