slide slide
10 DANH NGÔN VỀ GIA ĐÌNH (P4)

1. Sticking with your family is what makes it a family.
– Mitch Albom

Gắn bó với gia đình bạn là điều làm nó trở thành một gia đình.


2. That’s what people do who love you. They put their arms around you and love you when you’re not so lovable.
– Deb Caletti

Đó là những gì mà người ta yêu bạn. Họ đặt tay họ quanh bạn và yêu bạn ngay cả khi bạn chẳng hề đáng yêu.


3. There’s nothing I value more than the closeness of friends and family, a smile as I pass someone on the street.
- Willie Stargell

Không có gì để tôi đánh giá cao hơn là sự thân thiết giữa những người bạn và gia đình, một nụ cười khi tôi băng qua một ai đó trên phố


4. Rejoice with your family in the beautiful land of life!
– Albert Einstein

Hãy vui vẻ với gia đình bạn trong mảnh đất xin đẹp của cuộc sống.


5. No one’s family is normal. Normalcy is a lie invented by advertising agencies to make the rest of us feel inferior.
- Calire LaZebnik

Không ai trong gia đình là bình thường. Bình thường chỉ là một điều nói dối được những công ty quảng cáo tạo ra để cho phần còn lại của chúng ta cảm thấy thấp kém hơn.


6. You are born into your family and your family is born into you. No returns. No exchanges.
– Elizabeth Berg

Bạn sinh ra trong gia đình và gia đình sinh ra trong bạn. Không quay lại. Không hoán đổi.


7.Home is people. Not a place. If you go back there after the people are gone, then all you can see is what is not there any more.
– Robin Hobb
Nhà là con người. Không phải là nơi ở. Nếu bạn trở về đó khi mọi người đã đi, thì sau đó tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy là những gì không có ở đó nữa.


8. You may only be one person to the world but you may be the world one person.
Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.


9. My family is my strength and my weakness.
– Aishwarya Rai Bachchan
Gia đình là điểm mạnh và cũng là yếu điểm của tôi.


10. A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.
–Charles R. Swindoll
Một gia đình là một nơi mà nguyên tắc này được rèn và mài dũa trên cái đe của cuộc sống hàng ngày.

Tags: danh ngon gia dinh, danh ngon tieng anh
Bình luận
Len dau trang