slide slide
12 thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh doanh nghiệp P2

7. Banker’s hours

- Ý nghĩa: Ám chỉ những người làm việc lười nhác, không có quy tắc.

- Ví dụ: If he continues to work banker’s hours, he will soon be fired. (Nếu tiếp tục làm việc lười nhác, anh ấy sẽ sớm bị sa thải).

8. Bang for the buck

- Trong tiếng anh doanh nghiệp, bang for the buck chỉ việc nhận được món hời hoặc giá trị lớn từ một khoản đầu tư nhỏ.

- Ví dụ: The company was able to receive a bang for the buck, after it advertised the new product online for little cost and attracted 10,000 orders. (Công ty đã nhận được một món hời lớn, sau khi họ quảng cáo sản phẩm mới trên mạng với chi phí rất thấp và thu hút được 10.000 đơn đặt hàng sau đó).

doanh nghiep

Bang for the buck chỉ việc nhận được món hời (Ảnh: cleverlearnvietnam)

9. Dodge the issue

- Ý nghĩa: Né tránh hoặc thảo luận không chi tiết về một vấn đề tiêu cực.

- Ví dụ: Instead of keeping dodging the issue, we need to directly address it. (Thay vì né tránh vấn đề, chúng ta cần trực tiếp giải quyết nó).

10. Sell like hotcakes

- Ý nghĩa: Bán rất chạy.

- Ví dụ: As the Christmas season is approaching, our home decoration products sell like hotcakes. (Khi mùa Giáng sinh đang đến, những sản phẩm trang trí nhà cửa của chúng tôi bán rất chạy).

doanh nghiep

Sell like hotcakes chỉ việc bán rất chạy (Ảnh: bathroomreader)

11. Bean counter

- Thành ngữ doanh nghiệp bean counter chỉ một người rất tiết kiệm và để ý từng danh mục chi tiêu của công ty để cắt giảm chi phí.

- Ví dụ: Our bean counter decided to sell all TV screens in the meeting room, because he saw them as an unnecessary expense. (Người kế toán keo kiệt của chúng tôi quyết định bán hết màn hình TV ở phòng họp, vì anh ấy coi chúng là một khoản chi phí không đáng có).

12. Red ink

- Ý nghĩa: Sự khủng hoảng trầm trọng về kinh tế gây sức ép lên doanh nghiệp

- Ví dụ: As our partner banks went insolvent, our operations in Europe were thrown into red ink. (Khi mà những ngân hàng đối tác của chúng tôi vỡ nợ, hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở châu Âu cũng lâm vào khủng hoảng).

doanh nghiep
Red ink chỉ sự khủng hoảng trầm trọng về kinh tế (Ảnh: customstoday)

Nguồn: vnexpress

Tags: doanh nghiep, tieng Anh doanh nghiep, thanh ngu doanh nghiep
Bình luận
Len dau trang