slide slide
Danh ngôn tình yêu của người nổi tiếng (Phần 1)

Hãy xem những người nổi tiếng nói gì về tình yêu trong cuộc sống này nhé.

Tình yêu là gia vị, là hi vọng của cuộc sống. Để hiểu rõ hơn điều ấy hãy đọc qua những câu danh ngôn tình yêu dưới đây.

Hãy đúc kết những câu danh ngôn tình yêu riêng cho bản thân nhé.

"Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage."

Lao Tzu

_Được ai đó yêu cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó cho bạn dũng cảm.

"We’re born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we’re not alone."

Orson Welles

_Chúng ta được sinh ra cô đơn, sống cô đơn, qua đời trong cô đơn. Bởi vì có tình yêu và tình bạn cho nên chúng ta mới có ảo tưởng rằng chúng ta không cô đơn mà thôi.

danh ngôn tình yêu

Tượng của Lão Tử

"The beauty of a woman must be seen in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides."

Audrey Hepburn

_Vẻ đẹp của người phụ nữ nên được thấy trong đôi mắt, bởi vì ấy là cánh cửa dẫn tới trái tim của cô ấy, nơi tình yêu cư ngụ.

"A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person."

Mignon McLaughlin

_Một cuộc hôn nhân thành công chính là đắm chìm trong tình yêu rất nhiều lần, và luôn luôn chỉ với 1 người.

"Love all, trust a few, do wrong to none."

William Shakespeare

_Yêu tất cả mọi người, tin tưởng một ít, không làm điều gì sai với ai.

>> Danh ngôn nhà thơ Lord Byron (Phần 1)

>> Danh ngôn nhà thơ Lord Byron (Phần 2)

Nguồn: Brainy Quotes

Nguồn hình ảnh: The Book of Life

Tags: tình yêu, danh ngôn tình yêu
Bình luận
Len dau trang