slide slide
Martin Luther King

Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến một kẻ thù thành một người bạn (Ảnh nguồn: BrainyQuote)

Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.

Bài Dịch:

Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến một kẻ thù thành một người bạn.

Nguồn: BrainyQuote

Tags: love, love quote, love transforming
Bình luận
Len dau trang