slide slide
Oprah Winfrey

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. 

Lời Dịch:

Rất nhiều người muốn đi cùng với chúng ta trên chiếc Limo, nhưng điều chúng ta mong chờ lại là một ai đó có thể đi cùng xe bus với chúng ta khi xe Limo kia bị hư.

Tags: friend, friendship, friendship quotes
Bình luận
Len dau trang