slide slide
 Rick Warren 

The most desired gift of love is not diamonds or roses or chocolate. It is focused attention.

Bản dịch:

Món quà được mong chờ nhất trong tình yêu không phải là kim cương, hoa hồng hay sô-cô-la, mà là sự toàn tâm toàn ý.

Tags: love
Bình luận
Len dau trang