slide slide
Thành ngữ các nước bằng tiếng Anh P2

6. Đức

thanh ngu

To tie a bear to someone (German) - Cột một con gấu vào ai đó 

To tie a bear to someone (German) To fool someone.
Trong tiếng Đức, thành ngữ  "Cột một con gấu vào ai đó" được dùng với nghĩa lừa gạt ai đó.

7. Nhật

thanh ngu

My cheeks are falling off (Japanese) - Má tôi đang rớt xuống

My cheeks are falling off (Japanese) I think this food is delicious.
Thành ngữ Nhật "Má tôi đang rớt xuống" là cách nói khác của "món ăn này ngon tuyệt".

8. Na Uy

thanh ngu

To swallow some camels (Norwegian) - Nuốt vài con lạc đà

To swallow some camels (Norwegian) To give in.
Thành ngữ Na Uy "Nuốt vài con lạc đà" được dùng với nghĩa nhân nhượng, nhượng bộ, chấp nhận quan điểm của người khác một cách miễn cưỡng. 

9. Thụy Điển

thanh ngu

Slide in on a prawn sandwich (Swedish) - Lướt trên một chiếc bánh sandwich tôm

To slide in on a prawn sandwich (Swedish) To have an easy life.
Trong tiếng Thụy Điển, cụm từ "Lướt trên một chiếc bánh sandwich tôm" được dùng với nghĩa có một cuộc sống dễ dàng.

 

Nguồn: vnexpress

Tags: thanh ngu, thanh ngu Nhat, thanh ngu Na Uy
Bình luận
Len dau trang