slide slide
Tổng Hợp Câu Nói Hay Về Gia Đình

Bạn chắc có thể không yêu cầu nhiều trong gia đình, và bạn không thể nào trao đổi mua bán với họ, nhưng trong số hàng tỷ người trên hành tinh của chúng ta, họ - những thành viên trong gia đình bạn là những người biết bạn là người tốt nhất. Họ là những người yêu mến bạn, và những người này bạn nên yêu mến lại - cho dù họ là gia đình ruột thịt của bạn.

Những câu danh ngôn ý nghĩa của Gia Đình

“A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no aw, no pity, it dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path.”  - "Tình yêu của một người mẹ dành cho con mình cũng giống như không có gì khác trên thế giới. Nó không mong đợi điều gì, không đáng tiếc, nó dám đối đầu với tất cả mọi thứ và nghiền nản những rào cản trên con đường của nó. "

– Agatha Christie

“Family quarrels are bitter things. They don’t go according to any rules. They’re not like aches or wounds, they’re more like splits in the skin that won’t heal because there’s not enough material.” - "Những cuộc cãi vả gia đình là những điều cay đắng. Các thành viên trong gia đình không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Cãi vả không giống như đau nhức, chúng giống như những vết rạn da mà sẽ không thể lành đi vì không có đủ sự khiêm nhường. "

– F. Scott Fitzgerald

“You can kiss your family and friends good-bye and put miles between you, but at the same time you carry them with you in your heart, your mind, your stomach, because you do not just live in a world but a world lives in you.” - "Bạn có thể hôn tạm biệt gia đình và bạn bè của bạn, nhưng đồng thời bạn có thể mang họ đến với bạn trong trái tim của chính bạn, tâm trí của bạn, lòng bạn, bởi vì bạn không chỉ sống trong một thế giới mà là một cuộc sống thế giới tồn tại trong bạn."

– Frederick Buechner

Tác giả Oscar Wilde (Photo credit: Wikimedia Commons)

“After a good dinner one can forgive anybody, even one’s own relations.” - "Sau một bữa ăn tối ngon miệng, người ta có thể tha thứ cho bất kỳ ai, kể cả quan hệ ràng buộc của chính mình".

– Oscar Wilde

“When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I was astonished at how much the old man had learned in seven years.” - "Khi tôi còn là một cậu bé mười bốn tuổi, cha tôi đã quá ngu dốt đến mức khó mà tôi có thể có được gần bên ông. Nhưng khi tôi lên đến hai mươi mốt tuổi, tôi đã lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng ông đã học được bao nhiêu điều trong bảy năm. "

– Mark Twain

Phút giây ấm áp bên gia đình (Ảnh nguồn: Keepinspiring)

“No man has ever lived that had enough of children’s gratitude or woman’s love.” - "Không có người đàn ông nào đã từng sống mà có đủ lòng biết ơn hay tình yêu cho người phụ nữ của mình."

– William Butler Yeats

“Family is the most important thing in the world.” - "Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới."

– Princess Diana

“When she can’t bring me to heal with scolding, she bends me to shape with guilt.” - "Khi cô ấy không thể chữa bệnh cho tôi bằng cách quở mắng, cô ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi."

– Libba Bray

“At the end of the day, a loving family should find everything forgivable.” - "Vào thời điểm cuối ngày, một gia đình yêu thương nên tìm kiếm bất cứ điều gì có thể tha thứ cho nhau."

– Mark V. Olsen

“There’s nothing that makes you more insane than family. Or more happy. Or more exasperated. Or more… secure.” - 
"Không có gì làm cho bạn trở nên điên cuồng hơn gia đình. Hoặc hạnh phúc hơn. Hoặc làm bực bội hơn. Hoặc an toàn ... hơn. "

– Jim Butcher

“Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together.” - "Các anh chị em ruột thịt: con cái có chung cha mẹ, mỗi người trong số người anh chị em hoàn toàn cảm thấy bình thường cho đến lúc họ gặp nhau."

– Sam Levenson

Nguồn: KeepInSpiring

Tags: gia dinh, gia dinh yeu thuong, thanh vien trong gia dinh
Bình luận
Len dau trang