slide slide
“CUỐN THEO CHIỀU GIÓ” – GONE WITH THE WIND (MARGARET MITCHELL)
1. “Burdens are for shoulders strong enough to carry them.”
Gánh nặng là để dành cho những đôi vai đủ mạnh mẽ để nâng đỡ chúng.

2. “Well, my dear, take heart. Some day, I will kiss you and you will like it.But not now, so I beg you not to be too impatient.”
Vâng, em yêu, hãy can đảm lên. Một ngày kia, tôi sẽ hôn em và rồi em sẽ thích điều đó. Nhưng không phải là bây giờ, vì vậy tôi xin em hãy đừng quá nôn nóng.

3. “I'll think of it tomorrow, at Tara. I can stand it then. Tomorrow, I'll think of some way to get him back. After all, tomorrow is another day.”
Tôi sẽ nghĩ về nó vào ngày mai, tại Tara. Tôi có thể đứng đó. Ngày mai, tôi sẽ nghĩ cách làm thế nào để đưa anh quay trở lại. Sau tất cả, ngày mai đó sẽ là một ngày khác.

4. “Hardships make or break people.”
Khó khăn sẽ tạo nên hoặc hủy hoại con người

5. “Until you've lost your reputation, you never realize what a burden it was or what freedom really is.”
Cho đến khi bạn đánh mất đi danh tiếng, bạn sẽ không bao giờ nhận ra gánh nặng hay tự do thực sự là gì.

6. “Life's under no obligation to give us what we expect. We take what we get and are thankful it's no worse than it is.
Cuộc sống không có nghĩa vụ phải trao cho chúng ta những gì ta kì vọng. Chúng ta mất những gì chúng ta có và tôi biết ơn vì nó đã không tồi tệ hơn thế.

7. “And apologies, once postponed, become harder and harder to make, and finally impossible.”
Lời xin lỗi, cứ mỗi lần bị trì hoàn, nó lại càng trở nên khó khăn hơn để nói ra, và cuối cùng là không thể.

8. “Say you’ll marry me when I come back or, before God, I won’t go. I’ll stay around here and play a guitar under your window every night and sing at the top of my voice and compromise you, so you’ll have to marry me to save your reputation.”
Hãy nói rằng em sẽ kết hôn với tôi khi tôi quay trở lại và trước chúa, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở quanh đây và chơi ghita dưới ô cửa sổ của em mỗi đêm và hát những nốt cao nhất, thỏa hiệp với em, và em sẽ lấy tôi để cứu vớt danh tiếng của em.
Tags: trich dan hay, cuon theo chieu gio
Bình luận
Len dau trang