slide slide
DANH NGÔN HAY VỀ TÌNH YÊU (P3)
I Love You… You are not the easiest person in the world to love and neither am I… You have habits I wish we could alter and sometimes you say the craziest things, I wonder who you are… but I do the same… You love me like no one ever has and no one else ever could… and I do the same… I love you like no one ever has and I love you like no one ever could…
Tôi yêu em, em không phải là người dễ dàng để yêu thương và tôi cũng vậy. Em có những thói quen mà tôi ước chúng ta có thể thay đổi và đôi khi em nói những điều có vẻ như là rất điên rồ… những tôi muốn biết em là ai, và tôi cũng muốn biết bản thân tôi là ai…Chưa có một ai yêu tôi như em và cũng không một ai có thể yêu tôi như em…và bản thân tôi cũng thế…không ai có thể khiến tôi yêu thương nhiều như yêu em…

PAST is past, never bring it in your present or it can ruin it… just leave it there and move forward to a new dawn… where life is waiting for you… where you are not alone… where love is all you get…
Quá khứ chỉ là quá khứ, đừng bao giờ mang nó đến hiện tại hoặc tư tự nó sẽ bị lãng quên, hãy để nó lại ở đó và hướng về nơi bình minh lên…nơi cuộc sống vẫn đang đợi bạn…nơi bạn không hề cô đơn…nơi tình yêu là tất cả những gì bạn nhận được…

A perfect relationship starts when there is no need to compromise, you just fit together like two pieces of a puzzle….
Một mối quan hệ hoàn hảo bắt đầu khi không có nhu cầu để thỏa hiệp, bạn chỉ cần phù hợp với nhau như hai mảnh của trò chơi ghép hình....

When a woman loves you, she gives herself completely … she loves with her whole heart and soul…
Khi một người phụ nữ yêu bạn, cô ấy sẽ hoàn toàn là chính mình,yêu bạn bằng toàn bộ trái tim và linh hồn của cô ấy…

Knowing that you love me makes me stronger… Knowing you are standing beside me makes me feel capable to conquer anything… Your love makes me stronger… Your love makes me proud.
Tối biết tình yêu của em làm tôi mạnh mẽ hơn…Tôi biết em luôn đứng cạnh tôi để tôi biết mình có thể chinh phục được mọi thứ… Tình yêu của em làm tôi mạnh mẽ hơn…Tình yêu của em làm tôi thấy tự hào.
Whenever we feel sad and lonely we only need to look for the person that we trust the most… the one who can hold our broken soul… the one whose one embrace can bring us back to life… the one who can understand our silence even more then our words… the only one who can complete us…
Bất cứ khi nào cảm thấy buồn và cô đơn, chúng ta chỉ cần tìm một ai đó mà chúng ta tin tưởng nhất…môt người có thể giữ lấy linh hồn đang tổn thương của ta…một người mà cái ôm của họ có thể mang chúng ta trở về với cuộc sống…một người có thể hiểu được sự im lặng của ta hơn bất cứ một thứ ngôn từ nào…chỉ một người có thể hoàn thiện bản thân ta…

A woman can only feel comfortable with the man she feels safe with. She finds her real self with him. Loving a man and trusting a man to share your heart with are two different things…You can’t share everything with your lover unless he is your best friend…
Một người phụ nữ chỉ có thể cảm thấy thoái mái với người đàn ông mà cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Cô tìm thấy chính bản thân cô khi ở cạnh anh. Yêu một người đàn ông và tin tưởng họ để chia sẻ trái tim mình là 2 điều khác biệt…Bạn chỉ có thể chia sẻ mọi thứ với người mình yêu khi anh ấy chính là người bạn tốt nhất của bạn.

Because of your love…. I’m not who I used to be… You helped me grow and now I am following my dreams and living a new life…
Bởi vì tình yêu của anh…Em đã không còn là em của trước đây…Anh giúp em trưởng thành và giờ đây em đang theo đuổi ước mơ của của chính bản thân mình và sống một cuộc sống mới…
Tags: danh ngon tinh yeu, cau noi tinh yeu
Bình luận
Len dau trang