slide slide
DANH NGÔN TÌNH BẠN (P1)
1. A good laugh is sunshine in a house
Một tiếng cười vui vẻ là ánh nắng mặt trời trong nhà

2. To like and disklike the same thing, that is indeed true friendship
Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là Tình bạn thật sự

3. Happy is the house that shelters a friend ! It might well be built, like a festal bower or arch to entertain him a singler day
Hạnh phúc thay cho mái nhà nào che chở một người bạn. Nếu được thì cũng đáng xây nên một lâu đài tráng lệ để tiếp đón bạn dù chỉ trong một ngày

4. Be slow in choosing a friend, slower in changing
Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn.
5. No man is whole of himself, his friends are the rest of him
Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu

6. Friends are people you can talk to without words, when you have to
Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói

7. Love-respect-loyalty, that surely is what true friendship is all about
Tình yêu – lòng kính trọng – sự trung thành, chắc chắn đó là những điều mà một tình bạn chân thực phải chứa đựng

8. It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them
Điều sung sướng của bạn thâm tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình

9. True friendship continues to grow , even over the longest distance . Same goes for true love .
Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù cho qua khoảng cách là xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế .

 
Tags: danh ngon tinh ban, tinh ban
Bình luận
Len dau trang