slide slide
Danh ngôn tình yêu của người nổi tiếng (Phần 2)

Tình yêu chính là động lực và hi vọng trong cuộc sống của chúng ta, hãy trân trọng và thông cảm tình yêu xung quanh ta.

Những câu danh ngôn tình yêu dưới đây từ những người nổi tiếng sẽ cho bạn thấy được một cái nhìn về tình yêu rất khác.

Hãy đúc kết những câu danh ngôn tình yêu riêng cho bản thân nhé.

"Love is when the other person’s happiness is more important than your own."

H. Jackson Brown, Jr.

_Yêu một ai chính là khi hạnh phúc của người ấy quan trọng hơn của bản thân bạn.

"If you love someone, set them free. If they come back they’re yours, if they don’t thay never were."

Richard Bach

_Nếu bạn yêu ai đó, để họ đi. Nếu họ quay lại, họ sẽ là của bạn mãi mãi. Còn nếu không, họ chưa bao giờ là của bạn.

danh ngôn tình yêu

Hãy trân trọng tình yêu xung quanh mình

"True love doesn’t happen right away, it’s an ever-growing process. It develops after you’ve gone through many ups and downs, when you’ve suffered together, cried together, laughed together."

Ricardo Montalban

_Tình yêu thật sự không xuất hiện ngay lập tức, đó là một quá trình luôn luôn phải sinh sôi nảy nở. Nó phát triển sau tất cả những điều bạn đã trải qua, khi 2 người chịu đựng, khóc, và cười cùng nhau.

"Unconditional love really exists in eah of us. It is part of our deep inner being. It is not so much an active emotion as a state of being. It’s not “I love you” for this or that reason, not “I love you if you love me”. It’s love for no reason, love without an object."

Ram Dass

_Tình yêu không điều kiện thật sự tồn tại trong mỗi chúng ta. Ấy là một phần sâu thẳm trong tâm hồn, ít khi biểu hiện ra ngoài như những cảm xúc thường nhật của ta. Không phải là “tôi yêu bạn” bởi vì lý do nào đó, không phải là “tôi yêu bạn bởi vì bạn yêu tôi”. Tình yêu không có lý do cho nó.

Nguồn: Brainy Quotes

Nguồn hình ảnh: Wpengine Netdna Ssl

Tags: tình yêu, danh ngôn tình yêu
Bình luận
Len dau trang