slide slide
Danh ngôn về lòng hiếu thảo

Cùng điểm qua những câu danh ngôn về lòng hiếu thảo dưới đây nhé!

Tập hợp những câu danh ngôn về lòng hiếu thảo

Hiếu thảo là một đức tính đáng quý mà đứa con nào cũng phải có. Nó là tình yêu thương, sự kính trọng và chăm sóc hết lòng của những đứa con đối với cha mẹ của mình. Cùng điểm qua những câu danh ngôn về lòng hiếu thảo ý nghĩa dưới đây nhé!

danh-ngon

Danh ngôn về lòng hiếu thảo (Nguồn: Dòng Đaminh Tam Hiệp)

1. It’s only when you grow up and step back from him – or leave him for your own home – it’s only then that you can measure his greatness and fully appreciate it.

Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi ông - hay rời ông để đến với gia đình của riêng mình - chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của ông và thực tâm biết ơn điều đó.

2. How can you laugh when your mother's hungry? How can you smile when the reasons for smiling are wrong?

Làm sao bạn có thể cười khi mẹ mình đói? Làm sao bạn có thể cười khi lí do để cười là sai trái?

3. When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his father, both cry.

Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con biếu cha, cả hai cùng khóc.

4. We never know the love of a parent till we become parents ourselves.

Không có con thì không hiểu được lòng cha mẹ.

danh-ngon

Không có con thì không hiểu được lòng cha mẹ (Nguồn: Làm cha mẹ)

5. A father’s goodness is higher than the mountain, a mother’s goodness deeper than the sea.

Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước như nước trong nguồn chảy ra.

6. Parents aren’t the people you come from. They’re the people you want to be when you grow up.

Cha mẹ không phải là người bạn sẽ trở thành mà họ là người bạn muốn trở thành khi bạn lớn lên.

7. No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

Những câu danh ngôn về lòng hiếu thảo trên đây sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về bổn phận của một người con đối với đấng sinh thành của mình.

>>  Danh ngôn cho cuộc sống bình yên (Phần 1)

>> Danh ngôn cho cuộc sống bình yên (Phần 2)

Nguồn Từ điển danh ngôn

Tags: danh ngôn, danh ngôn về lòng hiếu thảo
Bình luận
Len dau trang