slide slide
Danh ngôn về thắng và bại trong cuộc sống (Phần 2)

Những danh ngôn dưới đây là những lời khuyên tuyệt vời trong cuộc sống.

Danh ngôn cuộc sống hay về thắng và bại cho chúng ta.

Cùng xem qua những danh ngôn hay nha:

- Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. -WINSTON CHURCHILL-

Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết

- There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome. -ANTHONY ROBBINS-

Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.

danh ngôn

Con đường đến thành công rất gian nan

- I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday. -ANONYMOUS-

Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.

- It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.- EURIPIDES-

Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.

Hãy đúc kết cho mình một câu danh ngôn cuộc sống hay dưới đây nha!

>> Danh ngôn của nhà văn Victor Hugo (Phần 1)

>> Danh ngôn của nhà văn Victor Hugo (Phần 2)

Nguồn: English4U

Nguồn hình ảnh: Eqedu

Tags: danh ngôn, danh ngôn cuộc sống
Bình luận
Len dau trang