slide slide
Danh ngôn về thắng và bại trong cuộc sống (Phần 3)

Những danh ngôn cuộc sống hay của những vĩ nhân trong là lời khuyên cho chúng ta.

Dưới đây là những câu danh ngôn hay trong cuộc sống.

Cùng xem qua những danh ngôn hay nha:

- In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance. -H. JACKSON BROWN-

Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.

- Great things are done more through courage than through wisdom.

Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự dũng cảm nhiều hơn là bằng trí khôn.

- Anytime you suffer a setback or disappointment, put your head down and plow ahead.

Les Brown   

Mỗi khi bạn phải chịu lùi bước hay thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước.

danh ngôn

Phải trải qua nhiều thất bại mới có thể thành công 


- Today's patience can transform yesterday's discouragements into tomorrow's discoveries. Today's purposes can turn yesterday's defeats into tomorrow's determination.

William Arthur Ward    

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

Bạn còn biết câu danh ngôn cuộc sống hay nào thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nha!

>> Danh ngôn của nhà văn Victor Hugo (Phần 1)

>> Danh ngôn của nhà văn Victor Hugo (Phần 2)

Nguồn: English4U

Nguồn hình ảnh: Selfimprovedaily

Tags: danh ngôn, danh ngôn cuộc sống
Bình luận
Len dau trang