slide slide
John Lennon

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.

Tạm Dịch

Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Tags: friend, by friends, friendship quotes
Bình luận
Len dau trang