slide slide
Maya Angelou

We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit the changes it has gone through to achieve that beauty.

Bản dịch: 

Chúng ta yêu thích vẻ đẹp của những cánh bướm, nhưng hiếm khi ta ghi nhận sự thay đổi mà nó đã phải trải qua để có được vẻ đẹp ấy. 
 

Tags: beauty
Bình luận
Len dau trang