slide slide
Teresa Mother

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Lời Dịch:

Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

Tags: family, love your family, family quotes
Bình luận
Len dau trang