slide slide
Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng (P1)

1. Chí lớn thường gặp nhau

Great minds think alike

2. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Birds of a feather flock together

3. Suy bụng ta ra bụng người.

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

4. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Gratitude is the sign of noble souls

5. Máu chảy, ruột mềm.

When the blood sheds, the heart aches

6. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Blood is thicker than water.

7. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Laughter is the best medicine.

8. Đừng chế nhạo người

Laugh and the world will laugh with you

9. Cười người hôm trước, hôm sau người cười

He, who has last laugh, laughs best

10. Lời nói là bạc, im lặng là vàng

Speech is silver, silence is golden

11. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói

Words must be weighed, not counted.

12. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

United we stand, divided we fall

13. Tai nghe không bằng mắt thấy

A picture worths a thousand words/An ounce of image is worth a pound of performance.

14. Vạn sự khởi đầu nan.

It is the first step that counts

15. Có công mài sắt có ngày nên kim

Practice makes perfect

16. Có chí, thì nên

There's a will, there's a way

17. Trèo cao té đau

The greater you climb, the greater you fall.

18. Tham thì thâm

Grasp all, lose all.

19. Tham thực, cực thân.

Don 't bite off more than you can chew

20. Dĩ hoà vi quý.

Judge not, that you be not judged

Tags: thanh ngu tieng anh, thanh ngu tuc ngu
Bình luận
Len dau trang