slide slide
Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 1)

Tiểu thuyết Thằng Ngốc của Dostoyevsky và những trích dẫn trong truyện sẽ là những lời khuyên hữu ích.

Cùng xem qua những trích dẫn tiểu thuyết dưới đây nhé.

Tiểu thuyết chính là về cách nhìn của chính tác giả về cuộc đời.

"Don’t let us forget that the causes of human actions are usually immeasurably more complex and varied than our subsequent explanations of them."

_Đừng để bản thân quên rằng những nguyên nhân của hành động con người thường phức tạp hơn nhiều so với những lời giải thích của chúng ta về chúng.

"It is better to be unhappy and know the worst, than to be happy in a fool's paradise."

_Tốt hơn là không vui và biết những điều tệ nhất còn hơn là vui vẻ sống trong thiên đường của một tên ngốc.

"Lack of originality, everywhere, all over the world, from time immemorial, has always been considered the foremost quality and the recommendation of the active, efficient and practical man."

_Sự mất gốc ở khắp mọi nơi, trên cả thế giới, từ thời nguyên thuỷ, lại được coi như là một sự năng động hiệu quả thiết thực.

trích dẫn

Một bìa sách của tiểu thuyết

"Grown-up people do not know that a child can give exceedingly good advice even in the most difficult case."

Những người trưởng thành không hiểu rằng một đức trẻ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất thậm chí trong trường hợp khó khăn nhất.

"I am a fool with a heart but no brains, and you are a fool with brains but no heart; and we’re both unhappy, and we both suffer."

_Tôi là một kẻ ngốc với một trái tim nhưng lại không có trí óc và bạn là một kẻ ngốc với trí thông minh nhưng lại không có trái tim. Và chúng ta đều không hạnh phúc, và cả hai chúng ta đều chịu đựng sự khổ đau.

Hãy đúc kết cho mình một số câu trích dẫn hay nào!

Nguồn: Brainy Quotes

Nguồn hình ảnh: Christian Audio

Tags: trích dẫn, trích dẫn tiểu thuyết
Bình luận
Len dau trang