slide slide
Những thành ngữ kì lạ trong tiếng Anh

1. Be foaming at the mouth

thanh ngu

Be foaming at the mouth -  giận sôi máu/giận điên tiết

Trong tiếng Anh, thành ngữ ''bọt xà phòng bám đầy miệng'' được dùng với nghĩa rất bực mình.

VD: I don't ​understand why he's foaming at the mouth.

2. Bring home the bacon

thanh ngu

Bring home the bacon - kiếm tiền nuôi sống gia đình

Thành ngữ ''mang được thịt xông khói về'' mang hàm ý đi kiếm cơm, kiếm tiền về nuôi sống gia đình  
VD: In Asean, men often bring home the bacon.

3. Dead as a doornail

thanh ngu

Dead as a doornail - chết cứng

Nghĩa đen: chết cứng như cái đinh cửa

Nghĩa bóng: chết cứng

VD: It was as dead as a doornail.

4. Somebody's heart in one's mouth

thanh ngu

Somebody's heart in one's mouth - sợ đến mức tim rơi ra ngoài

Thành ngữ thú vị nhưng không kém phần kì lạ ''tim ở lên miệng'' mang hàm ý rất sợ, đến mức tim nhảy lên miệng

VD: My heart was in my ​mouth when I ​opened the ​letter.

5. Kick the bucket

thanh ngu

Kick the bucket - xuống lỗ, xuống mồ

Thành ngữ kì lạ ''đá cái xô đi'' chỉ việc ai đó chết đi, xuống lỗ, xuống mồ

VD: The old girl finally kicked the bucket.

6. You could hear a pin drop

thanh ngu

You could hear a pin drop - rất yên tĩnh, im lặng

Nghĩa đen: yên tĩnh đến mức nghe được tiếng cái đinh ghim rơi

Nghĩa bóng: rất yên tĩnh, im lặng vì ngạc nhiên, tập trung 

VD: Her ​ex-husband ​turned up at the ​wedding and you could have ​heard a ​pin ​drop.

7. Drink like a fish

thanh ngu

Drink like a fish - uống quá nhiều rượu 

Nghĩa đen: uống như một con cá

Nghĩa bóng: uống quá nhiều rượu

VD: Every Sunday, he drinks like a fish.
 

Nguồn: vnexpress

Tags: thanh ngu, thanh ngu ki la, thanh ngu thu vi
Bình luận
Len dau trang