slide slide
Thành ngữ các nước bằng tiếng Anh P1

1. Anh

thanh ngu

As cool as a cucumber (English) - mát như quả dưa chuột

As cool as a cucumber (English) to be calm or relaxed
Trong tiếng Anh, thành ngữ "Mát như quả dưa chuột" được dùng với nghĩa bình tâm, thư giãn.

2. Ý

thanh ngu

Not all donuts come with a hole (Italian)  - Không phải chiếc bánh donut nào cũng có lỗ

Not all donuts come with a hole (Italian) Things do not always go as well as you would like
Trong tiếng Italy, thành ngữ "Không phải chiếc bánh rán (donut) nào cũng có lỗ" được dùng với nghĩa không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo cách bạn muốn.

3. Ba Lan

thanh ngu

Mustard after lunch (Polish) - mù tạt sau bữa trưa

Mustard after lunch (Polish) It's too late to do something because it has already happened
Thành ngữ Ba Lan "mù tạt sau bữa trưa" được dùng với nghĩa quá muộn để làm điều gì đó vì nó đã xảy ra.

4. Iceland

thanh ngu

The raisin at the end of the hotdog (Icelandic) - Quả nho khô ở cuối chiếc xúc xích

The raisin at the end of the hotdog (Icelandic) An unexpected surprise at the end of something
Trong tiếng Iceland, cụm từ "Quả nho khô ở cuối chiếc xúc xích" được dùng để chỉ điều ngạc nhiên xuất hiện ở cuối.

5. Pháp

thanh ngu

When chickens have teeth! (French) - Khi gà có răng

When chickens have teeth! (French) When something is never goiing to happen.
Thành ngữ Pháp có câu "Khi gà có răng" được dùng để chỉ một điều gì đó không bao giờ xảy ra.

 

Nguồn: vnexpress

Tags: thanh ngu, thanh ngu Ba Lan, thanh ngu Phap
Bình luận
Len dau trang