slide slide
Unknow

Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song.

Tạm Dịch:

Gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó vẫn luôn là một bài hát tuyệt đẹp.

Tags: family, family is like music, family quotes
Bình luận
Len dau trang