slide slide
Châm ngôn thời gian tiếng Anh (Phần 1)

Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc sống mà tất cả mọi người không nên lãng phí.

Hãy cùng nghe những nhân vật nổi tiếng nói gì qua những câu châm ngôn thời gian sau: 

1.“I have no faith in human perfectibility. I think that human exertion will have no appreciable effect upon humanity. Man is now only more active - not more happy - nor more wise, than he was 6000 years ago.” ― Edgar Allan Poe

_Tôi không có đức tin vào sự hoàn hảo của loài người. Tôi nghĩ rằng nỗ lực của mỗi người sẽ không có tác động đáng kể đến nhân loại. Con người bây giờ chỉ hoạt động tích cực hơn - không hạnh phúc hơn - cũng không khôn ngoan hơn họ 6000 năm trước.

2.“I wish it need not have happened in my time," said Frodo.

"So do I," said Gandalf, "and so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.” ― J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

_Ước gì nó chẳng xảy ra vào thời đại của tôi - Frodo nói. Tôi cũng vậy, Gandalf đáp lời, và tất cả những người đang sống chứng kiến sự việc cũng vậy, nhưng đó không phải là điều mọi người cần lựa chọn. Những gì chúng ta có thể làm là lựa chọn làm cái gì trong thời đại mà chúng ta đang hiện hành.

thời gian

Thời gian và công việc (Nguồn: Youthmanual)

3.“There comes a time when the world gets quiet and the only thing left is your own heart. So you'd better learn the sound of it. Otherwise you'll never understand what it's saying.” ― Sarah Dessen, Just Listen

_Sẽ đến một lúc nào đó thế giới trở nên lặng im và điều duy nhất còn tồn tại chính là trái tim của chúng ta, bạn nên học nghe âm thanh của chúng. Nếu không bạn sẽ chẳng hiểu chúng thực sự nói gì.

4.“It has been said, 'time heals all wounds.' I do not agree. The wounds remain. In time, the mind, protecting its sanity, covers them with scar tissue and the pain lessens. But it is never gone.” ― Rose Fitzgerald Kennedy

_Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng tôi không coi đó là đúng. Vết thương vẫn sẽ ở đó. Thời gian bảo vệ tâm trí bằng sự tỉnh táo, bao bọc chúng bằng sẹo và giảm đi cơn đau ấy, nhưng vết thương sẽ không bao giờ đi.

thời gian

Rose Fitzgerald Kennedy (mẹ của tổng thống John F.Kenedy)

(Nguồn: Wikimedia)

5.“Time is not the great teacher. Experience is. A man may live a whole life, but if he never leaves his home to experience that life, he dies knowing nothing. A mere child who has suffered and lived can be the wiser of the two.” ― Lynsay Sands, Love Bites

_Thời gian không phải một người thầy tốt mà chính là kinh nghiệm. Một người sống cả một cuộc đời không rời khỏi ngôi nhà của mình để trải nghiệm, anh ta chết và chẳng biết gì. Một đứa trẻ đã chịu đựng sống còn khôn ngoan hơn.

>>Thành ngữ về đời sống

>>Châm ngôn tiếng Anh hay về tương lai

Hải Yến (Dịch từ Goodreads)

Tags: thời gian, châm ngôn thời gian
Bình luận
Len dau trang