slide slide
Danh ngôn ý nghĩa về hôn nhân

Hôn nhân là bước tiến mới của tình yêu, những câu danh ngôn dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về hôn nhân.

Tập hợp những câu danh ngôn ý nghĩa về hôn nhân

Hôn nhân đánh dấu bước phát triển mới của tình yêu. Nó là một thế giới mới của một cặp tình nhân. Họ sẽ cùng nhau đối mặt với những vấn đề mới và cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Những câu danh ngôn dưới đây sẽ phản ánh cái nhìn chân thật nhất về hôn nhân.

danh-ngon

Danh ngôn ý nghĩa về hôn nhân (Nguồn: Orange Studio)

1. A good husband is never the first to go to sleep at night or the last to awake in the morning.

Là một người chồng tốt thì chắc chắn sẽ không bao giờ đi ngủ trước vào buổi tối và thức dậy sau vợ vào buổi sáng.

2. There are three faithful friends: an old wife, an old dog, and ready money.

Mỗi người đàn ông sẽ có ba người bạn trung thành đó là: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi từ bé và một số tiền dự trữ.

3. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.

Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.

4. The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife.

Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.

5. Where there's marriage without love, there will be love without marriage.

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.

danh-ngon

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu

mà không có hôn nhân (Nguồn: Mộc Studio)

6. Nothing flatters a man as much as the happiness of his wife; he is always proud of himself as the source of it.

Không có điều gì khiến người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta sẽ luôn kiêu hãnh và cho rằng chính mình tạo ra điều đó.

7. A man's best fortune, or his worst, is his wife.

Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ nhất, của một người đàn ông là vợ của anh ta.

8. All men should freely use those seven words which have the power to make any marriage run smoothly: You know dear, you may be right.

Tất cả đàn ông đều nên thoải mái sử dụng bảy từ có quyền năng làm bất cứ cuộc hôn nhân nào trở nên trôi chảy: Em thân yêu, có thể em đúng.

9. Let the wife make the husband glad to come home, and let him make her sorry to see him leave.

Hãy để người vợ khiến chồng mình vui vẻ trở về nhà, và hãy để người chồng khi mình rời nhà sẽ khiến nàng nuối tiếc.

10. Happiness in marriage is entirely a matter of chance.

Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

Những câu danh ngôn về hôn nhân trên đây đã phản ánh một cách sâu sắc bản chất của một cuộc hôn nhân thật sự.

>>  Danh ngôn hay về hòa bình phần 3

>> Những câu thoại ý nghĩa trong phim Mỹ

Nguồn Từ điển danh ngôn

Tags: danh ngôn, danh ngôn về hôn nhân
Bình luận
Len dau trang