slide slide
Tổng hợp danh ngôn niềm vui cuộc sống

Danh ngôn thành ngữ tiếng Anh hay về niềm vui là những câu danh ngôn hay mà các bạn học tiếng Anh nên lưu lại để làm tài liệu học tiếng Anh cho mình.

Những câu dành ngôn tiếng Anh về niềm vui mà ThanhNguTiengAnh sẽ gửi tới các bạn, giúp bạn có thể học tiếng Anh hiệu quả hơn, có được tài liệu học tốt hơn.

Danh ngôn tiếng anh về niềm vui

-I cried because I had no shoes until I saw a man who had no feet
Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.

-Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one's liberty.
Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

-Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.
Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào.

-Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.Joy always came after pain.
Niềm vui luôn luôn đi sau đau khổ.

-Loss leaves us empty - but learn not to close your heart and mind in grief. Allow life to replenish you. When sorrow comes it seems impossible - but new joys wait to fill the void.
Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.

-Smiles form the channels of a future tear.
Trong nụ cười hứa hẹn vệt nước mắt.

-To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

-A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.

-People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.
Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.

-Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance - the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen.
Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc - người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê.

-Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.
Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.

-A day without laughter is a day wasted.
Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

-The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.
Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.

-Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.
Niềm vui quan sát và lĩnh hội là món quà đẹp nhất của tạo hóa.

Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ. (Ảnh nguồn: Pinterest)

-Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance – the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen.
Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc – người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê.

-One of the sanest, surest, and most generous joys of life comes from being happy over the good fortune of others.
Một trong những niềm vui lành mạnh nhất, chắc chắn nhất và hào phóng nhất trong đời là vui mừng vì vận may của người khác.

-Jump up, look around, find yourself some fun. No sense in sitting there hating everyone.
Hãy nhảy lên, nhìn quanh, tìm điều gì đó vui vẻ. Thật vô nghĩa khi cứ ngồi ở đó mà căm ghét mọi người.

-Allow children to be happy in their own way, for what better way will they find?
Hãy để trẻ em vui sướng theo cách riêng của chúng, vì chúng liệu có thể tìm được cách nào hay hơn không?

-Enjoy life. This is not a dress rehearsal.
Hãy hưởng thụ cuộc đời. Nó không phải là buổi diễn tập.

-I have always said and felt that true enjoyment can not be described.
Tôi luôn nói và cảm thấy rằng sự thích thú thực sự không thể miêu tả được.

-Joy always came after pain.
Niềm vui luôn luôn đi sau đau khổ.

-To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

-It’s more fun to be a pirate than to join the navy.
Làm hải tặc sướng hơn gia nhập hải quân.

-Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.
Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.

-Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.
Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào.

-Let us read and let us dance — two amusements that will never do any harm to the world.
Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.

-Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born
Tình yêu và đau khổ và tình mẹ, Danh vọng và niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào

-Why is it that we rejoice at a birth and grieve at a funeral? It is because we are not the person involved.
Tại sao chúng ta lại vui mừng trước sự chào đời và thương tiếc ở lễ tang? Bởi vì chúng ta không phải là đương sự.

-Since you get more joy out of giving joy to others, you should put a good deal of thought into the happiness that you are able to give.
Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho.

-Joy’s smile is much closer to tears than laughter.
Nụ cười của sự vui mừng gần nước mắt hơn là tiếng cười.

-The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.
Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

-Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties
Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả với những câu danh ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa về niềm vui trong cuộc sống này nhé!

Nguồn: AloKiddy

Tags: niem vui, niem vui trong cuoc song, niem vui lanh manh nhat
Bình luận
Len dau trang