slide slide
Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 1)

Truyện Biên niên ký chim vặn dây cót của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami cùng những trích dẫn bất hủ.

Nếu bạn đã hay chưa đọc truyện này thì cũng nên ngâm cứu những trích dẫn truyện đầy tính nhân văn trong Biên niên ký chim vặn dây cót nhé.

Dưới đây là những trích dẫn truyện:

“Memories and thoughts age, just as people do. But certain thoughts can never age, and certain memories can never fade.”

_Ký ức và suy nghĩ thì già đi, như con người vậy. Nhưng có những nỗi niềm không mất đi và những kỉ niệm không bao giờ có thể phai nhạt.

“Is it possible, in the final analysis, for one human being to achieve perfect understanding of another? We can invest enormous time and energy in serious efforts to know another person, but in the end, how close can we come to that person's essence? We convince ourselves that we know the other person well, but do we really know anything important about anyone?” 

_Có thể hay không trong những phân tích cuối cùng cho một con người để đạt được sử hiểu biết hoàn toàn về một người khác? Chúng ta có thể đầu tư thật nhiều thời gian và công sức vào những nỗ lực nghiêm túc để hiểu người khác, nhưng cuối cùng, chúng ta có thể đến gần bản chất của người đó đến mức nào? Chúng ta tự thuyết phục mình rằng chúng ta hiểu được người khác, nhưng liệu chúng ta có thật sự hiểu gì về ai?

trích dẫn truyện

Chân dung tác giả Haruki Murakami nổi tiếng

“Spend your money on the things money can buy. Spend your time on the things money can’t buy.” 

_Tiêu tiền của bạn vào những thứ tiền có thể mua được. Tiêu thời gian của bạn vào những thứ mà tiền bạc không thể mua.

“But even so, every now and then I would feel a violent stab of loneliness. The very water I drink, the very air I breathe, would feel like long, sharp needles. The pages of a book in my hands would take on the threatening metallic gleam of razor blades. I could hear the roots of loneliness creeping through me when the world was hushed at four o'clock in the morning.” 

_Nhưng dù vậy, cứ lúc nào tôi cũng cảm thấy một sự cô đơn đến đau đớn. Nước tôi uống, không khí tôi hít thở, sẽ cảm thấy như kim dài, sắc bén. Các trang của một quyển sách trong tay tôi sẽ đưa lên những lưỡi dao kim cương đe dọa. Tôi có thể nghe thấ sự cô đơn đang lướt qua tôi khi thế giới bị che khuất lúc bốn giờ sáng.

“I realize full well how hard it must be to go on living alone in a place from which someone has left you, but there is nothing so cruel in this world as the desolation of having nothing to hope for.” 

_Tôi nhận ra rằng thật khó có thể sống một cuộc sống ở một nơi mà ai đó đã bỏ bạn đi. Nhưng không có gì tàn nhẫn trên thế giới này bằng sự trống rỗng của vô vọng.

Trên đây là những trích dẫn được đúc kết từ Biên niên ký chim vặn dây cót.

Hải Yến (Dịch từ GoodReads)

Nguồn hình ảnh: Gacsach

Tags: trích dẫn, trích dẫn truyện
Bình luận
Len dau trang