slide slide
Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 4)

Trích dẫn truyện và lời nhắn nhủ khéo léo của nhà văn Haruki Murakami.

Cùng xem qua những trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót hay nhé.

Những câu trích dẫn đáng suy ngẫm:

“It was not one of those strong, impulsive feelings that can hit two people like an electric shock when they first meet, but something quieter and gentler, like two tiny lights traveling in tandem through a vast darkness and drawing imperceptibly closer to each other as they go.”

_Đó không phải là một trong những cảm xúc mãnh liệt, bốc đồng làm cho hai con người một cú sốc điện khi lần đầu gặp nhau, nhưng là điều gì đó êm dịu và nhẹ nhàng hơn, giống như hai ánh sáng nhỏ đi cùng nhau qua một bóng tối rộng lớn và gần gũi với nhau hơn khi nó đi.

“I was a vacant room. Inside, the music produces only a dry, hollow echo.” 

_Tôi chỉ là một căn phòng trống rỗng, những gì tồn tại cũng chỉ là thứ âm thanh rỗng khốc.

danh ngôn

Haruki Murakami lần đầu tiên ra mắt công chúng là năm 1995

“You are entering a phase of your life in which many different things will occur...bad things that seem good at first and good things that seem bad at first.”

_Bạn đang bước vào một giai đoạn của cuộc đời mà xảy ra vô vàn thứ, những điều xấu là những điều tốt đẹp trước tiên và ngược lại.

“We were young, and we had no need for prophecies. Just living was itself an act of prophecy.” 

_Chúng ta trẻ và chúng ta không cần những lời tiên tri. Chỉ cần sống và hành động thì tự bản thân nó đã là một điều tiên tri rồi.

“You always look so cool, like no matter what happens, it’s got nothing to do with you, but you’re not really like that. In your own way, you’re out there fighting as hard as you can, even if other people can’t tell by looking at you.”

_Bạn luôn trông vô cùng tuyệt vời, cho dù chuyện gì xảy ra , chúng đều không liên quan đến bạn. Bằng cách của chính mình, bạn chiến đấu một cách hăng say nhất và người ngoài cuộc không thể đánh giá gì bằng cách chỉ nhìn vào bạn.
 

Chờ các trích dẫn ở phần tiếp theo nha các bạn!

>> Những câu thành ngữ tiếng Anh quen thuộc (Phần 1)

>> Những câu thành ngữ tiếng Anh quen thuộc (Phần 2)

Hải Yến (Dịch từ GoodReads)

Nguồn hình ảnh: GGPHT

Tags: trích dẫn, trích dẫn truyện
Bình luận
Len dau trang