slide slide
Danh ngôn gia đình của những nhân vật nổi tiếng (Phần 1)

Cùng xem những nhân vật nổi tiếng nói gì về gia đình yêu quý của họ qua những câu danh ngôn dưới đây nhé.

Gia đình là điều quý giá nhất của mỗi người chúng ta, hãy cùng nhìn qua những câu danh ngôn gia đình và ngẫm nghĩ nào.

Dưới đây là những câu danh ngôn về gia đình:

“The world, we'd discovered, doesn't love you like your family loves you.” 

Louis Zamperini, Devil at My Heels

Thế giới này, như chúng ta đã biết đến, không yêu chúng ta như gia đình chúng ta làm.

"My family is my strength and my weakness. Weakness I do believe that God blessed me in life with a wonderful family, a successful career, and a loving marriage, and remain thankful for that blessing."

Bonnie Tyler

Gia đình là sức mạnh cũng là điểm yếu của tôi. Điểm yếu là thứ mà tôi tin rằng Chúa trời đã ban cho tôi trong cuộc sống với một gia đình tuyệt vời, một công việc, một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tôi sẽ luôn biết ơn vì điều đó.

danh ngôn

Danh ngôn nói lên cách suy nghĩ của con người

“Son, there are times a man has to do things he doesn't like to, in order to protect his family.” 

Ralph Moody

Con trai, đã đến lúc con phải làm những việc mình không thích, để bảo vệ gia đình mình.

"If you cannot get rid of the family skeleton, you may as well make it dance."

George Bernard Shaw

Nếu như bạn không thể thoát ra bộ xương của gia đình, hãy làm nó nhảy múa.

"One father is more than a hundred schoolmasters."

George Herbert

Một người bố hơn 1 trăm người thầy.

Bạn còn biết câu danh ngôn nào nữa không?

Hải Yến (Dịch từ Brainy Quotes)

Nguồn hình ảnh: Gstatic

Tags: danh ngôn, danh ngôn gia đình
Bình luận
Len dau trang