slide slide
Lời thoại phim Blood Diamond

Blood Diamond là một bộ phim tuyệt vời về nạn dùng người da đen làm nô lệ săn kim cương trên chính mảnh đất của dân tộc mình.

Cùng học tiếng Anh qua lời thoại phim Blood Diamond nhé!

"Danny Archer: Sometimes I wonder, will God ever forgive us for what we've done to each other? Then I look around and I realize... God left this place a long time ago."

_Đôi lúc tôi tự hỏi rằng nếu như Chúa có thể tha thứ cho tất cả những gì chúng ta đã gây ra để sát hại lẫn nhau. Rồi tôi nhìn xung quanh mình và nhận ra rằng Ngài đã rời bỏ chúng ta rất lâu rồi.

lời thoại phim

2 nhân vật chính trong phim (Nguồn: Amazons)

"Troop Leader: Here we say that the freedom is in your hands, so if you go against us, so go your hands."

_Chúng ta vẫn luôn nói rằng tự do nằm trong bàn tay của mình. Vậy nếu bạn chống lại chúng tôi thì chính là chống lại chính đôi tay của mình.

"M'Ed: This my country, man. We here long 'fore you came - long after you gone."

_Đây là quê hương của tôi, anh bạn à. Chúng tôi ở đây từ rất lâu trước khi họ đến, và rất lâu sau khi họ đi.

"Danny Archer: Out here, people kill each other as a way of life. It's always been like that."

_Ngoài kia con người chém giết lẫn nhau để sinh tồn. Nó vẫn luôn diễn ra như vậy.

Lời thoại phim thật hay và ý nghĩa và còn giúp ta học tiếng Anh nữa, mọi người không nên bỏ lỡ nha!

>>Lời thoại hay trong phim Lời thề nguyện - The Vow

>>Trích dẫn hay tron phim Một ngày - One day

Hải Yến (Dịch từ GreatQuotes)

Tags: phim, lời thoại phim
Bình luận
Len dau trang