slide slide
Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 2)

Nhà văn vĩ đại thế kỷ 19 Dostoyevsky cùng tiểu thuyết Thằng Ngốc và những trích dẫn trong truyện luôn làm ám ảnh người đọc.

Cùng xem qua những trích dẫn tiểu thuyết dưới đây nhé.

Những trích dẫn dưới đây là về con người và cuộc đời của chính tác giả.

"One can't understand everything at once, we can't begin with perfection all at once! In order to reach perfection one must begin by being ignorant of a great deal. And if we understand things too quickly, perhaps we shan't understand them thoroughly."

_Người ta không thể hiểu tất cả mọi thứ cùng một lúc, ta không thể bắt đầu với sự hoàn hảo ngay lập tức! Để đạt được sự hoàn hảo, người ta phải bắt đầu từ việc không biết gì. Và nếu chúng ta hiểu một điều gì đó quá nhanh, có lẽ chúng ta sẽ không hiểu chúng một cách triệt để.

"In every idea of genius or in every new human idea, or, more simply still, in every serious human idea born in anyone's brain, there is something that cannot possibly be conveyed to others."

_Trong mỗi ý tưởng của một thiên tài hoặc ở tất cả con người đều có một chút gì đó không thể diễn đạt hay chia sẻ cùng ai.

"In a word, many flattering things were said of them. But there was some criticism. People spoke with horror of the number of books they had read.”

_Nói một cách khác, những người ấy đã được tâng bốc, và chỉ trích. Mọi người nói những điều ấy qua một số lượng sách đáng kể mà học đọc được.

trích dẫn

Dostoyevsky là nhà triết gia và tiểu thuyết gia lớn thế kỉ 19

"I must add... my gratitude to you for the attention with which you have listened to me, for, from my numerous observations, our Liberals are never capable of letting anyone else have a conviction of his own without at once meeting their opponent with abuse or even something worse."

_Tôi muốn cho bạn biết lòng biết ơn của tôi  đối với sự chú ý lắng nghe của bạn. Liberals không thể làm cho bạn có niềm tin hơn trừ khi bạn gặp chính đối thủ của mình.

"If he's alive he has everything in his power! Whose fault is it he doesn't understand that."

_Nếu như anh ấy còn sống anh ấy đã có thể làm tất cả những điều ấy bằng quyền lực của mình. Tiếc là anh ây không hiểu được điều ấy.

Hãy tìm ra một vài trích dẫn hay cho riêng mình nha.

>> Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 1)

>> Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 2)

Nguồn: Brainy Quotes

Nguồn hình ảnh: Literary Fictions

Tags: trích dẫn, trích dẫn tiểu thuyết
Bình luận
Len dau trang