slide slide
Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 3)

Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc cùa Fyodor Mikhailovich Dostoyevesky sẽ giúp bạn tìm thấy hứng khởi để đọc cuốn sách này.

Hãy đọc qua những trích dẫn tiểu thuyết dưới đây nhé.

Những trích dẫn này sẽ là lời khuyên cho bạn.

"You appear not to believe for one moment that you have a rival, and it is wonderful in that quarter."

_Bạn không bao giờ có thể tin được cái khoảnh khắc mà mình có đổi thủ, và giây phút đó thật tuyệt vời.

“Why is it that when you awake to the world of realities you nearly always feel, sometimes very vividly, that the vanished dream has carried with it some enigma which you have failed to solve?"

_Thật không lý giải được khi bản thân thức giấc, bạn luôn cảm thấy thật sống động rằng giấc mơ biến mất đã mang theo nhiều bí ẩn mà bạn đã không hoàn thành chúng được.

trích dẫn

Bức tranh vẽ Dostoyevsky tại Peterburg

"To a commonplace man of limited intellect, for instance, nothing is simpler than to imagine himself an original character, and to revel in that belief without the slightest misgiving.”

_Với một người bình thường có trí tuệ hạn hẹp, không có gì đơn giản hơn là tưởng tượng mình là một nhân vật ban đầu, và vui chơi trong niềm tin đó mà không có một chút lo lắng nào.

"Some people have luck, and everything comes out right with them; others have none, and never a thing turns out fortunately."

_Một số người có may mắn, và mọi thứ xuất hiện đúng với họ; Những người khác thì không có gì, và không bao giờ có chuyện gì xảy ra.

“Perhaps I shall meet with troubles and many disappointments, but I have made up my mind to be polite and sincere to everyone; more cannot be asked of me.” 

_Có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối và nhiều thất vọng, nhưng tôi đã quyết tâm lịch sự và thành thật với mọi người, nhiều hơn những gì tôi có thể nói.

Bạn đã tìm ra trích dẫn nào cho bản thân chưa.

>> Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 1)

>> Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 2)

Nguồn: Brainy Quotes

Nguồn hình ảnh: Our Russia

Tags: trích dẫn, trích dẫn tiểu thuyết
Bình luận
Len dau trang