slide slide
Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 4)

Những trích dẫn được đúc kết qua truyện Thằng Ngốc là suy ngẫm của nhà triết học Dostoyevsky về con người và cuộc sống này.

Hãy đọc những trích dẫn tiểu thuyết này để biết vì sao “Thằng Ngốc” lại nổi tiếng như vậy nhé.

Hãy học tiếng Anh qua những câu trích dẫn này nhé.

"If I had had the power to prevent my own birth I should certainly never have consented to accept existence under such ridiculous conditions."

_Nếu tôi có quyền ngăn cản sự ra đời của mình, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại dưới những điều kiện vô lý đó

“I used to watch the line where earth and sky met, and longed to go and seek there the key of all mysteries, thinking that I might find there a new life, perhaps some great city where life should be grander and richer—and then it struck me that life may be grand enough even in a prison."

_Tôi đã từng nhìn thấy đường phố nơi mà mặt đất và bầu trời gặp nhau, với mong muốn đi tìm chìa khóa của tất cả các bí ẩn và nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy một cuộc sống mới, có lẽ một số thành phố lớn nơi cuộc sống sẽ trở nên sung mãn và giàu có hơn - và sau đó điều mà tôi thấy được chính là cuộc sống cũng có thể rất to lớn trong tù ngục.

trích dẫn

Bìa sách và tượng ảnh Dostoyevsky

"How can one deceive these dear little birds, when they look at one so sweetly and confidingly? I call them birds because there is nothing in the world better than birds!"

_Làm sao có thể lừa gạt những chú chim nhỏ xinh đẹp này, họ thật ngọt ngào và tự kiêu. Tôi gọi họ là chim bởi trên thế giới này không có gì có thể so sánh với những chú chim.

"Don’t let us forget that the causes of human actions are usually immeasurably more complex and varied than our subsequent explanations of them. And these can rarely be distinctly defined."

_Đừng quên rằng nguyên nhân và hành động phức tạp của con người thường phức tạp và khác nhiều so với lời giài thích ngoài miệng.

"Whoever infringes upon individual 'charity' infringes upon man's nature and scorns his personal dignity."

_Bất cứ ai xâm phạm vào “lòng bác ái” cá nhân là khinh miệt bản chất của con người và phẩm giá cá nhân của chính mình.

Những trích dẫn trên đây có là lời khuyên cho bạn không?

>> Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 3)

>> Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 2)

Nguồn: Brainy Quotes

Nguồn hình ảnh: Bp Blogspot

Tags: trích dẫn, trích dẫn tiểu thuyết
Bình luận
Len dau trang