slide slide
Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 5)

Fyodor Mikhailovich Dostoyevesky và những trích dẫn bất hủ trong tác phẩm Thằng Ngốc sẽ mãi trường tồn theo năm tháng.

Hãy đọc qua những trích dẫn tiểu thuyết dưới đây nhé.

Những trích dẫn này sẽ là lời khuyên cho bạn.

"Girls and boys, laughing and crying; for as they went home many of them found time to fight and make peace, to weep and play. I forgot my troubles in looking at them. And then, all those three years, I tried to understand why men should be forever tormenting themselves."

_Các cậu nhóc trai và  gái cười rồi khóc. Bởi vì khi về nhà chúng tìm thấy thời gian cho sự chiến đấu để lưu giữ hoà bình của việc khóc và vui chơi của chúng. Tôi cảm thấy thật bình yên mỗi lần nhìn vào những đứa trẻ này. Và sau đó suốt ba năm, tôi đã rất cố gắng để tìm hiểu rằng tại sao con người cứ mãi mãi khổ sở.

"On the other hand, all your thoughts, all the seeds you have sown, which perhaps you have already forgotten, will take root and grow; the one who has received from you will give to another. And how can you know what part you will play in the future resolution of the fates of mankind?"

_Một mặt khác, tất cả những suy nghĩ của bạn, những hạt giống bạn gieo mà bản thân bạn có lẽ đã quên, sẽ ươm ầm kén rễ rồi phát triển. Người nhận được từ bạn sẽ cho một người khác. Và vì thế bạn làm sao biết được mình đóng vai trò gì trong việc quyết định tương lai của nhân loại?

trích dẫn

Một bìa sách Thằng Ngốc đặc biệt gây ám ảnh 

"Then I would make each minute into a whole lifetime, I would lose nothing, would account for each minute, waste nothing in vain!"

_Rồi tôi sẽ tận dụng mỗi giây phút trong cuộc đời, tôi sẽ không để mỗi giây phút trong cuộc đời lãng phí một cách vô ích.

"But here I should imagine the most terrible part of the whole punishment is, not the bodily pain at all—but the certain knowledge that in an hour, then in ten minutes, then in half a minute, then now—this very instant—your soul must quit your body and that you will no longer be a man—and that this is certain, certain."

_Nhưng giờ đây tôi phải tưởng tượng rằng phần tệ nhất của hình phạt không phải là cả cơ thể đau đớn một lúc, mà là theo từng giai đoạn thời gian trong 1 giờ, rồi 10 phút, rồi nửa phút, rồi đến bây giờ, linh hồn rồi sẽ rời bỏ cơ thể rồi bạn không còn là một con người trên thế giới này nữa.

"You know, in my opinion, being ridiculous is sometimes even a good thing, and better than that: we can forgive one another more quickly, and acquire humility more quickly."

_Bạn biết gì không, vô lý chính là một điều tốt, chúng ta có thể nhanh chóng tha thứ cho nhau hơn và cảm thây khiêm tốn.

Các bạn còn biết trích dẫn nào hay xin bình luận vào mục dưới đây để chúng ta cùng học nhé.

>> Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 4)

>> Trích dẫn tiểu thuyết Thằng Ngốc (Phần 3)

Nguồn: Brainy Quotess

Nguồn hình ảnh: Markhachard Wordpress

Tags: trích dẫn, trích dẫn tiểu thuyết
Bình luận
Len dau trang