slide slide
Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 3)

Những trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót là những lời nhắn nhủ của tác giả về cuộc sống và con người.

Không những nội dung đặc biệt, trích dẫn truyện cũng là một trong những điều độc giả quan tâm đến các tác phẩm của Haruki Murakami

Xem qua những trích dẫn truyện dưới đây nhé:

“Tell me, Doctor, are you afraid of death?"
"I guess it depends on how you die.” 

_Hãy trả lời tôi, bác sĩ, ông có sợ cái chết không? ; Tôi nghĩ nó còn tuỳ thuộc vào cách bạn chết nữa.

You might think you made a new world or a new self, but your old self is always gonna be there, just below the surface, and if something happens, it'll stick its head out and say 'Hi.' You don't seem to realize that. You were made somewhere else.”

_Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã tạo ra một thế giới mới hoặc một con người mới, nhưng bản thân cũ của bạn luôn luôn ở đó, bên sâu thẳm trong tâm hồn, và nếu có chuyện gì đó xảy ra, nó sẽ lại xuất hiện trong đầu bạn và nói câu xin chào. Bạn dường như không nhận ra điều đó. Bạn đã được thực hiện ở một nơi khác.

trích dẫn truyện

Bìa một cuốn sách được xuất bản

“I never once thought I wanted to be a soldier. I wanted to be a teacher. As soon as I left college, though, they sent me my draft notice, stuck me in officers training, and I ended up on the continent for twelve years. My life went by like a dream.” 

_Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người lính. Tôi đã muốn là một giáo viên. Nhưng ngay khi rời khỏi trường đại học, họ gửi cho tôi một lá thư và gửi tôi đến một trại huấn luyện, sau đó tôi đã ở trên một lục địa 12 năm trời. Cuộc sống như một giấc mơ.

“In truly deep darkness, all kinds of strange things were possible.”

_Trong vực sâu thẳm của bóng đêm, tất cả những điều lạ là có thể.

“A person’s destiny is something you look back at afterwards, not something to be known in advance.”

_Số mệnh của một con người là thứ để nhìn lại không phải để biết trước.

Đọc và đúc kết cho mình một vài trích dẫn ưa thích nhé.

>> Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 1)

>> Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 2)

Hải Yến (Dịch từ GoodReads)

Nguồn hình ảnh: Vol1 Brooklyn

Tags: trích dẫn, trích dẫn truyện
Bình luận
Len dau trang