slide slide
Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 5)

Nhà văn Haruki Murakami và những câu trích dẫn tuyệt vời của mình trong truyện Biên niên ký chim vặn dây cót.

Những câu trích dẫn truyện dưới đây có thể là lời khuyên tuyệt vời về cuộc sống con người bởi vì đây là những tâm tư suy nghĩ từ những kinh nghiệm của tác giả.

Cùng học tiếng Anh qua các trích dẫn dưới đây nha:

“Without a true self, a person cannot go on living. It is like the ground we stand on. Without the ground, we can build nothing.” 

_Nếu không có một bản ngã thật sự, một người không thể sống được. Nó giống như mặt đất chúng ta đang đứng. Không có mặt đất, chúng ta không thể xây dựng được gì.

“There are things in his world it is better not to know about. Of course, those are the very things that people most want to know about.” 

_Có nhiều điều trong thế giới riêng không nên biết của anh ta. Dĩ nhiên đó đều là những điều mà mọi người muốn biết.

trích dẫn truyện

Haruki Murakami là một tác gia của Nhật Bản

“But my one-day absence was probably not having an effect on anybody. Not one human being had noticed that I was gone, likely. I could disappear from the face of the earth, and the world would go on moving without the slightest twinge. Things were tremendously complicated, to be sure, but one thing was clear: no one needed me.”

_Nhưng sự vắng mặt của tôi trong một ngày có lẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Không một con người nào đã nhận thấy tôi đã đi. Tôi có thể biến mất khỏi mặt đất, và thế giới sẽ tiếp tục vận hành mà không có một chút rắc rối nào. Mọi thứ rất phức tạp, chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng: không ai cần tôi.

“I mean, you’re such a supernormal guy, but you do such unnormal things.”

_Ý tôi là, anh là một người vô cùng bình thường nhưng lại toàn làm những điều không bình thường.

“When you are used to the kind of life of never getting anything you want, you stop knowing what it is you want.” 

_Khi bạn đã quen với một cuộc sống mà không nhận được bất cứ điều gì bạn muốn, bạn sẽ không còn biết mình muốn gì.

Đúc kết cho bản thân vài câu trích dẫn truyện ưa thích bên trên nha!

>> Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 4)

>> Trích dẫn truyện Biên niên ký chim vặn dây cót (Phần 3)

Hải Yến (Dịch từ GoodReads)

Nguồn hình ảnh: Popculture Philosopher

Tags: trích dẫn, trích dẫn truyện
Bình luận
Len dau trang